Yggdrasil


I all tid har folk laget historier, myter og sanger for å forstå og gi mening til sine liv. Vi vet lite om livserfaringene til førhistoriske mennesker, det eneste som har overlevd til vår tid er mytene. Yggdrasil er navnet på livets tre i norrøn mytologi. Myten forteller om hvordan verden og livene våre henger sammen.  

Yggdrasil-prosjektet er Cantus sitt forsøk på å sette ord og toner på fellesmenneskelige erfaringer, som kjærlighet, ekstase, tap, forholdet til naturen, og hvordan vi former våre liv rundt disse evige kreftene. All musikken på Yggdrasil-plata er ny, og skrevet til Cantus av komponister fra hele verden. 

Våren 2022 reiser Cantus på turné med en rekke urfremføringer fra den nyinnspilte plata Yggdrasil, ispedd latter, humor og improvisasjon over kjente og kjære kulturskatter sammen med våre fantastiske og kreative samarbeidspartnere Marianne Meløy og Trygve Brøske. 
For disse mytene og sangene blir best fortalt i fellesskap. 

Trondheim: fredag 29. april, kl. 20.00 i BUL sal
Budal: lørdag 30. april, kl. 19.00 i Budal samfunnshus
Rissa: søndag 1. mai, kl.16.00 på Heimtun