Hør Cantus i april


Cantus sin konsert i april, som har fått navnet ”Salig”, er preget av kirkemusikk fra vårt eget århundre. Enkeltverk av Knut Nystedt og Franz Biebl reperesenterer unntaket. Felles for musikken er at den neste vår vil finnes på en ny innspilling Cantus nå jobber mot.

”Salig” inneholder også en verdenspremiere, det nyskrevne stykket Spes, som får sin urfremføring. Ordet Spes betyr i seg selv håp, og dette er kjernen i det stykket vil formidle. Spes er laget av den finske komponisten Mia Makaroff på bestilling fra Cantus, og har i seg den sjeldne blandingen av samisk og latin tekst, i samme sang. Idéen er å kombinere to veldig ulike verdener; den bibelske og den naturelskende samiske kulturen. Mia Makaroff ville finne noe felles i disse to kulturene som kan forenes. Og det hun fant var håp = Spes.Utenom de tidligere nevnte komponistene, vil musikk av Esenvalds, Ugalde, Caplin, Arnesen, Fjellheim og Matsushita bli presentert.

Med på konserten er jazzpianist Espen Berg, et unikum av en pianist som gjør denne konserten fullendt.

Velkommen til en magisk musikkopplevelse med Cantus i april!