Endelig høst!


Vi er igjen samlet i Trondheim etter en sommer spredt for alle vinder. Mye nytt og noe kjent og kjært står på øvingsprogrammet framover, og vi gleder oss til å kunne presentere det for vårt publikum både i Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal og Spania før våre tradisjonelle Lucia- og julekonserter i desember. Følg med her og på facebook, twitter og instagram for mer informasjon om hvor du kan høre Cantus denne høsten 🙂