En solid anerkjennelse av semi-profesjonelle ensembler


Cantus tildeles midler fra Norsk Kulturråd!

Det er en anerkjennelse, inspirasjon og en fantastisk glede! – Slik beskriver kunstnerisk leder Tove Ramlo-Ystad i Cantus gladnyheten om den økonomiske støtten koret har fått tildelt fra Norsk kulturråd.

Fredag 6. februar ble det nemlig klart at Cantus, blant 52 søkere, var et av 14 utvalgte ensembler som ble tildelt støtte fra Norsk kulturråd for semi-profesjonelle ensembler. Formålet med støtteordningen fra Norsk kulturråd er å gi kor og vokalensembler på et særlig høyt kunstnerisk nivå bedre betingelser for drift, produksjon og formidling. Arbeidet med utvelgelsen ble utført av en jury på fem personer med høy utdannelse og kompetanse innenfor korfaget.
Denne typen midler øker forutsigbarheten i Cantus sin drift, og vil sikre at vi greier å gjennomføre planlagt aktivitet. Cantus har mange spennende prosjekter på gang i året som kommer, og denne økonomiske støtten vil være et viktig bidrag til at koret kan gjenomføre disse. Cantus har i 29 år vært en viktig kulturell bidragsyter i Trondheim, og har et høyt fokus på å gjøre prosjekter som utvikler kormusikk som uttrykksform både i Norge og på verdensbasis. Cantus har de siste årene høstet både nasjonal og internasjonal anerkjennelse, og holder et høyt kunstnerisk nivå på sine produksjoner.
Den første utdelingen av driftsstøtte i ordningen fra Norsk kulturråd omfatter 1,4 millioner for 2015, og Cantus er et av tre ensembler som fikk utdelt den største summen på 150 000 kroner.

Cantus er svært takknemlige for tildelingen, og lover å fortsette vårt kunstneriske arbeid også i årene fremover!